ارسال رایگان به سراسر کشور

کاغذ دیواری سه بعدی

تعداد : ۳۵۷
SH-X۴۳۶۲-A پوستر دیواری طبیعت زمستان با طرح درختان پوشیده از برف

پوستر دیواری طبیعت زمستان با طرح درختان پوشیده از برف

۱۲۸,۰۰۰ تومان ۱۱۸,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-X۴۵۰۰-A پوستر طبیعت زمستانی طرح سایه های درختان کاج

پوستر طبیعت زمستانی طرح سایه های درختان کاج

۱۲۸,۰۰۰ تومان ۱۱۸,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-X۲۷۷۹-A پوستر دیواری سه بعدی طرح نمای هوایی از دریا

پوستر دیواری سه بعدی طرح نمای هوایی از دریا

۱۲۸,۰۰۰ تومان ۱۲۳,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-R۴۳۷۲-A کاغذ دیواری طبیعت زمستان طرح کریسمس برفی

کاغذ دیواری طبیعت زمستان طرح کریسمس برفی

۱۲۳,۰۰۰ تومان ۱۱۸,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-Z۲۲۹۹-A پوستر سه بعدی طبیعت طرح گل ماگنولیا

پوستر سه بعدی طبیعت طرح گل ماگنولیا

۱۱۸,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-R۲۳۰۲-A کاغذ دیواری طبیعت طرح شکوفه آلو

کاغذ دیواری طبیعت طرح شکوفه آلو

۱۲۳,۰۰۰ تومان ۱۱۳,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-Q۴۴۰۹-A پوستر طبیعت پاییز طرح منظره جنگل

پوستر طبیعت پاییز طرح منظره جنگل

۱۲۳,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-Z۴۱۹۰-A پوستر دیواری سه بعدی فانتزی طرح طبیعت جنگل سبز
SH-Q۴۲۵۳-A کاغذ دیواری سه بعدی فانتزی طرح طبیعت و منظره زیبا

کاغذ دیواری سه بعدی فانتزی طرح طبیعت و منظره زیبا

۱۲۸,۰۰۰ تومان ۱۱۸,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-R۴۴۸۶-A پوستر زمستان طرح طبیعت آسمان ستاره ای
SH-X۴۴۸۰-A پوستر نقاشی زمستان طرح طبیعت

پوستر نقاشی زمستان طرح طبیعت

۱۲۸,۰۰۰ تومان ۱۱۸,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-Z۴۴۴۵-A کاغذ دیواری آبرنگ طرح منظره پاییزی جنگل
SH-N۴۳۶۴-A پوستر دیواری طبیعت زمستان با طرح درختان صنوبر برفی

پوستر دیواری طبیعت زمستان با طرح درختان صنوبر برفی

۱۲۸,۰۰۰ تومان ۱۲۳,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-P۲۷۶۳-A پوستر دیواری سه بعدی منظره دریای استوایی
SH-Z۴۳۹۱-A پوستر دیواری طبیعت زمستان طرح آهو در جنگل برفی
SH-R۲۰۶۶-A پوستر دیواری سه بعدی نقاشی آبرنگ طرح طبیعت

پوستر دیواری سه بعدی نقاشی آبرنگ طرح طبیعت

۱۲۸,۰۰۰ تومان ۱۲۳,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-Z۲۱۲۳-A کاغذ دیواری سه بعدی نقاشی آبرنگ طرح طبیعت

کاغذ دیواری سه بعدی نقاشی آبرنگ طرح طبیعت

۱۲۸,۰۰۰ تومان ۱۱۸,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-R۴۳۹۹-A کاغذ دیواری طبیعت پاییز طرح درخت افرا

کاغذ دیواری طبیعت پاییز طرح درخت افرا

۱۲۳,۰۰۰ تومان ۱۱۸,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-P۴۵۱۱-A کاغذ دیواری طبیعت زمستان طرح کوهستان برفی
SH-X۵۱۲۷-A پوستر حیوانات طرح دو قو در طبیعت زیبا
SH-Q۴۴۷۵-A پوستر زمستان طرح طبیعت کوه های زیبای کاراکوروم

پوستر زمستان طرح طبیعت کوه های زیبای کاراکوروم

۱۲۸,۰۰۰ تومان ۱۱۸,۰۰۰ تومان/ مترمربع
FR-X۶۰۷۸-A پوستر هنری طرح زن با طبیعت پاییزی

پوستر هنری طرح زن با طبیعت پاییزی

۱۲۸,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-Q۴۴۵۱-A کاغذ دیواری زمستان طرح طبیعت پوشیده از برف

کاغذ دیواری زمستان طرح طبیعت پوشیده از برف

۱۲۸,۰۰۰ تومان ۱۲۳,۰۰۰ تومان/ مترمربع
OT-Z۷۵۳۸-A پوستر سه بعدی طرح طبیعت بکر گرمسیری

پوستر سه بعدی طرح طبیعت بکر گرمسیری

۱۲۸,۰۰۰ تومان/ مترمربع
OT-Q۷۵۴۷-A کاغذ دیواری سه بعدی طرح طبیعت بکر فرانسه
OT-R۷۵۴۹-A پوستر طبیعت طرح سواحل زیبای فرانسه

پوستر طبیعت طرح سواحل زیبای فرانسه

۱۲۸,۰۰۰ تومان/ مترمربع
OT-R۷۵۴۹-A پوستر طبیعت اداری طرح سواحل زیبای فرانسه
OT-Z۷۵۴۸-A پوستر 3 بعدی طبیعت فرانسه طرح ساحل

پوستر ۳ بعدی طبیعت فرانسه طرح ساحل

۱۲۸,۰۰۰ تومان/ مترمربع
OT-R۷۷۳۷-A پوستر سه بعدی عتیقه طرح طبیعت سرسبز فرانسه
OT-Q۷۷۵۹-A پوستر طرح زوج طاووس زیبای سفید در طبیعت ژاپن
OT-Q۷۸۰۳-A پوستر دیواری نقاشی طرح گوزن در طبیعت
OT-X۷۸۰۷-A پوستر نقاشی طرح طبیعت زیبا

پوستر نقاشی طرح طبیعت زیبا

۱۱۸,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-Q۵۰۹۶-A کاغذ دیواری اتاق کودک طرح زرافه و طبیعت

کاغذ دیواری اتاق کودک طرح زرافه و طبیعت

۱۲۳,۰۰۰ تومان ۱۱۳,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-R۲۸۴۵-A پوستر دیواری سه بعدی طرح نمای هوایی امواج دریا
SH-N۱۹۵۱-A پوستر دیواری لاکچری برگ سبز گلدار با زمینه اشکال هندسی

پوستر دیواری لاکچری برگ سبز گلدار با زمینه اشکال هندسی

۱۲۸,۰۰۰ تومان ۱۲۳,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-Q۴۴۸۹-A کاغذ دیواری زمستان طرح پرنده تنها

کاغذ دیواری زمستان طرح پرنده تنها

۱۲۸,۰۰۰ تومان ۱۱۸,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-R۲۸۳۰-A پوستر دیواری نمای نزدیک سواحل سیدنی

پوستر دیواری نمای نزدیک سواحل سیدنی

۱۲۸,۰۰۰ تومان ۱۲۳,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-R۱۹۲۰-A کاغذ دیواری 3 بعدی باطرح گلها و برگهای گرمسیری
SH-P۳۰۱۱-A کاغذ دیواری غروب تنگه بسفر استانبول

کاغذ دیواری غروب تنگه بسفر استانبول

۱۲۸,۰۰۰ تومان ۱۱۸,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-N۲۵۱۵-A پوستر خاص طرح درخت و گل و پروانه

پوستر خاص طرح درخت و گل و پروانه

۱۱۸,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-N۱۹۲۲-A پوستر مدرن آبرنگ طرح برگهای گرمسیری

پوستر مدرن آبرنگ طرح برگهای گرمسیری

۱۲۳,۰۰۰ تومان ۱۱۸,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-Q۲۸۴۲-A پوستر دیواری طرح روز آفتابی در ساحل بهشت

پوستر دیواری طرح روز آفتابی در ساحل بهشت

۱۲۸,۰۰۰ تومان ۱۲۳,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-R۴۶۶۵-A پوستر سه بعدی جنگل تاریک با درختان بزرگ

پوستر سه بعدی جنگل تاریک با درختان بزرگ

۱۲۸,۰۰۰ تومان ۱۱۸,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-R۲۴۸۳-A پوستر خاص طرح شاخه برگ زمینه سنگ

پوستر خاص طرح شاخه برگ زمینه سنگ

۱۱۸,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-Z۱۸۸۰-A کاغذ دیواری نقاشی طرح برگ و گل بهاری

کاغذ دیواری نقاشی طرح برگ و گل بهاری

۱۲۳,۰۰۰ تومان ۱۱۸,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-N۲۸۸۷-A کاغذ دیواری طرح سواحل زیبای مالدیو با آسمان ابری

کاغذ دیواری طرح سواحل زیبای مالدیو با آسمان ابری

۱۲۸,۰۰۰ تومان ۱۱۸,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-N۴۴۶۹-A پوستر پاییز طرح هنری برگ افرا

پوستر پاییز طرح هنری برگ افرا

۱۱۸,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-Z۲۴۶۴-A پوستر خاص طرح بافت فلز مس و برنز

پوستر خاص طرح بافت فلز مس و برنز

۱۱۸,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-R۴۵۹۸-A پوستر طرح رعد و برق ابرهای بارانی

پوستر طرح رعد و برق ابرهای بارانی

۱۲۸,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-Z۲۸۹۰-A کاغذ دیواری طرح غروب آفتاب گرمسیری تایلند
SH-R۲۸۲۳-A پوستر دیواری سه بعدی طرح سقوط امواج دریا
SH-Q۴۱۶۸-A کاغذ دیواری سه بعدی فانتزی طرح برگ طلایی

کاغذ دیواری طرح طبیعت

کاغذ دیواری سه بعدی طرح طبیعت، شادی و سرزندگی را به محیط شما هدیه میدهد. این سبک کاغذ دیواری با توجه به طیف وسعی از طرح ها، نظر همه سلایق را به خود جلب میکند.  جنگل ها، ساحل و دریا گرفته تا آسمان و کوه و آبشار در  دسته بندی طبیعت قرار دارد. هر کدام از این طرح ها حس های مختلفی را به مخاطب القا میکند.
تنها عیب این دسته شلوغی پیش از حد طرح ها است. شما باید دیزاین فضای خود را به گونه ای بچینید که شلوغی طرح مخاطب را خسته و دل زده نکند.


کاغذ دیواری سه بعدی طرح طبیعت در چه فضاهایی چشم نواز است؟

کاغذ دیواری سه بعدی طرح طبیعت می‌تواند در محیط‌های مختلفی از جمله خانه، مکان‌های کاری، فضاهای تجاری و حتی فضاهای عمومی جذابیت و زیبایی را افزایش دهد.
_ اتاق نشیمن: کاغذ دیواری سه بعدی طرح طبیعت در اتاق نشیمن، فضای شما را زیبا و آرام بخش میکند. تصاویری از جنگل، کوهستان، یا مناظره‌های آبی می‌توانند احساس دل‌پذیری و ارامش را به پذیرایی شما اضافه کنند.
_ اتاق خواب:  کاغذ دیواری سه بعدی طرح طبیعت، میتواند یک محیط خواب آرام و راحت را برای شما ایجاد کند.
_ فضاهای کاری: در اتاق های کاری منزل یا دفاتر اداری، این طرح کاغذ دیواری می‌تواند تأثیر مثبتی بر تمرکز و حالت روحی کارکنان داشته باشد. 
_ فضاهای تجاری: در هتل‌ها، رستوران‌ها، یا هر نوع فضای تجاری دیگر، کاغذ دیواری سه بعدی طرح تصاویر طبیعت می‌تواند برای جذب مشتریان مؤثر باشد.

به طور کلی، این طرح کاغذ دیواری سه بعدی از تصاویر طبیعت می‌تواند در هر فضایی که به دنبال افزودن عناصر طبیعی و زیبایی به آن هستید، مورد استفاده قرار گیرد.


این طرح در راه پله و راهرو هم جذابیت دارد؟

بله، کاغذ دیواری سه بعدی  طرح طبیعت می‌تواند در راه پله و راهروها نیز کاربرد داشته باشد. این طرح  به ایجاد اتصال بین فضاهای مختلف از جمله راهروها و پله‌ها کمک میکند و به هماهنگی ظاهری فضاها افزوده و تجربه یکپارچه‌ای را برای شما ایجاد میکند. در نتیجه، کاغذ دیواری سه بعدی با طرح طبیعت در راه پله و راهروها می‌تواند به افزایش جذابیت و زیبایی این فضاها کمک کرده و  آنها را  به نقاط جذاب و زیبا در محیط تبدیل کند.


آیا استفاده از این طرح به عنوان پوستر دیواری در منزل بعد از مدتی خسته کننده نمیشود؟

استفاده از کاغذ دیواری سه بعدی طرح طبیعت به عنوان پوستر دیواری در منزل، ابتدا می‌تواند یک جذابیت خاص و زیبایی به فضا اضافه کند و حس آرامش و اتصال به عناصر طبیعت را به فضا هدیه دهد. با این حال، ممکن است با گذر زمان و برای برخی افراد، این تجربه به یک روند معمولی و خسته‌کننده تبدیل شود. این مسئله به تنوع ذوق شخصی، سلیقه هنری، و تمایل به تغییرات دکوراسیون در افراد مرتبط است. این موضوع را هم در نظر داشته باشید که این طرح با توجه به شلوغی تصاویر، بیشتر از بقیه طرح ها این حس را به مخاطب القا میکند.