ارسال رایگان به سراسر کشور

کاغذ دیواری سه بعدی

پوستر دیواری سه بعدی طبیعت

تعداد : ۷۳
SH-X۲۷۷۹-A پوستر دیواری سه بعدی طرح نمای هوایی از دریا

پوستر دیواری سه بعدی طرح نمای هوایی از دریا

۱۲۸,۰۰۰ تومان ۱۲۳,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-Z۲۸۸۵-A کاغذ دیواری طرح درخت نخل روی ماسه های ساحل
SH-N۵۱۶۷-A پوستر دیواری سه بعدی طرح کلونی ماهی

پوستر دیواری سه بعدی طرح کلونی ماهی

۱۲۸,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-Z۲۸۹۰-A کاغذ دیواری طرح غروب آفتاب گرمسیری تایلند
SH-R۲۸۲۳-A پوستر دیواری سه بعدی طرح سقوط امواج دریا
SH-P۲۸۷۶-A کاغذ دیواری سه بعدی طرح ساحل فیروزه ای دریا

کاغذ دیواری سه بعدی طرح ساحل فیروزه ای دریا

۱۲۸,۰۰۰ تومان ۱۲۳,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-P۲۷۶۳-A پوستر دیواری سه بعدی منظره دریای استوایی
SH-P۳۰۱۲-A پوستر طرح طلوع خورشید در ساحل سامویی هوا تانون

پوستر طرح طلوع خورشید در ساحل سامویی هوا تانون

۱۲۸,۰۰۰ تومان ۱۱۸,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-R۴۶۱۰-A پوستر دیواری سه بعدی طرح طوفان در دریای آبی
SH-R۲۸۴۵-A پوستر دیواری سه بعدی طرح نمای هوایی امواج دریا
SH-X۴۶۵۵-A پوستر طرح ماه کامل و دریا

پوستر طرح ماه کامل و دریا

۱۲۸,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-X۱۹۰۲-A پوستر نقاشی آبرنگ ساحل دریا

پوستر نقاشی آبرنگ ساحل دریا

۱۲۳,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-R۲۸۸۴-A کاغذ دیواری طرح مناظر زیبای دریا غروب آفتاب
SH-X۲۷۱۸-A پوستر دیواری سه بعدی اسپرت طرح موج دریا
SH-Z۷۲۸۴-A کاغذ دیواری ابرو بادی ساده طرح دریا

کاغذ دیواری ابرو بادی ساده طرح دریا

۱۱۸,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-Q۱۶۹۴-A پوستر رنگ روغن گلهای صورتی کنار دریا
SH-N۲۸۷۱-A کاغذ دیواری سه بعدی طرح امواج ساحل دریا

کاغذ دیواری سه بعدی طرح امواج ساحل دریا

۱۲۸,۰۰۰ تومان ۱۲۳,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-P۵۱۵۳-A پوستر ماهی های زیر دریای گرمسیری روی مرجان

پوستر ماهی های زیر دریای گرمسیری روی مرجان

۱۲۸,۰۰۰ تومان ۱۱۸,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-X۲۸۳۵-A پوستر دیواری مسجد ساحلی جده کرنیچ دریای سرخ

پوستر دیواری مسجد ساحلی جده کرنیچ دریای سرخ

۱۲۸,۰۰۰ تومان ۱۲۳,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-X۴۴۱۵-A پوستر پاییز طرح انتزاعی درخت و دریا

پوستر پاییز طرح انتزاعی درخت و دریا

۱۲۸,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-R۲۸۲۸-A پوستر دیواری آسمان رنگارنگ غروب آفتاب بر فراز دریا

پوستر دیواری آسمان رنگارنگ غروب آفتاب بر فراز دریا

۱۲۸,۰۰۰ تومان ۱۲۳,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-X۴۵۲۹-A پوستر صاعقه طرح ساحل دریا

پوستر صاعقه طرح ساحل دریا

۱۲۸,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-Z۴۶۰۱-A پوستر صاعقه طرح امواج خروشان دریای طوفانی
SH-X۴۵۲۶-A کاغذ دیواری نقاشی آبرنگ آذرخش طرح امواج دریا
SH-Z۵۰۳۶-A پوستر حیوانات طرح پرواز عقاب بر فراز دریا
SH-P۲۸۴۰-A پوستر دیواری منظره زیبا در نزدیکی دریا
SH-Q۴۵۳۲-A پوستر نقاشی آبرنگ طرح امواج خروشان دریا

پوستر نقاشی آبرنگ طرح امواج خروشان دریا

۱۲۸,۰۰۰ تومان ۱۱۸,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-P۴۸۲۹-A پوستر نقاشی حیوانات طرح اسب و دریا

پوستر نقاشی حیوانات طرح اسب و دریا

۱۲۸,۰۰۰ تومان ۱۱۸,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-P۲۷۷۱-A پوستر دیواری پرواز مرغ دریایی در غروب ساحل

پوستر دیواری پرواز مرغ دریایی در غروب ساحل

۱۲۸,۰۰۰ تومان ۱۲۳,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-Q۴۱۹۹-A پوستر دیواری سه بعدی فانتزی طرح منظره دریاچه

پوستر دیواری سه بعدی فانتزی طرح منظره دریاچه

۱۲۸,۰۰۰ تومان ۱۲۳,۰۰۰ تومان/ مترمربع
OT-R۷۸۱۰-A پوستر سه بعدی نقاشی طرح منظره دریا

پوستر سه بعدی نقاشی طرح منظره دریا

۱۱۸,۰۰۰ تومان/ مترمربع
OT-Q۷۸۱۱-A پوستر 3 بعدی نقاشی منظره دریا طرح ساحل
OT-X۷۸۱۳-A کاغذ دیواری طرح ساحل زیبای دریا

کاغذ دیواری طرح ساحل زیبای دریا

۱۲۸,۰۰۰ تومان/ مترمربع
OT-R۷۸۱۸-A کاغذ دیواری 3 بعدی طرح منظره دریا
SH-R۶۵۱۷-A پوستر برای اتاق دختر کاراکتر پری دریایی ناز
OT-N۶۱۵۱-A پوستر اتاق کودک و نوزاد طرح پری دریایی
OT-P۶۱۶۰-A کاغذ دیواری اتاق کودک طرح کارتون پری دریایی
OT-N۶۱۷۸-A کاغذ دیواری برای اتاق کودک طرح پری دریایی
SH-Q۶۴۵۱-A کاغذ دیواری برای اتاق کودک طرح موجودات زیر دریا
SH-Q۱۵۱۶-A کاغذ دیواری 3 بعدی نقاشی آبرنک دختر در دریا
SH-X۱۲۵۸-A کاغذ دیواری 3 بعدی دریای ترسناک و وال بزرگ
SH-R۲۸۳۰-A پوستر دیواری نمای نزدیک سواحل سیدنی

پوستر دیواری نمای نزدیک سواحل سیدنی

۱۲۸,۰۰۰ تومان ۱۲۳,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-P۳۰۱۱-A کاغذ دیواری غروب تنگه بسفر استانبول

کاغذ دیواری غروب تنگه بسفر استانبول

۱۲۸,۰۰۰ تومان ۱۱۸,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-Q۲۸۴۲-A پوستر دیواری طرح روز آفتابی در ساحل بهشت

پوستر دیواری طرح روز آفتابی در ساحل بهشت

۱۲۸,۰۰۰ تومان ۱۲۳,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-N۲۸۸۷-A کاغذ دیواری طرح سواحل زیبای مالدیو با آسمان ابری

کاغذ دیواری طرح سواحل زیبای مالدیو با آسمان ابری

۱۲۸,۰۰۰ تومان ۱۱۸,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-X۲۸۳۹-A پوستر دیواری غروب آفتاب جزیره آلو ماساچوست

پوستر دیواری غروب آفتاب جزیره آلو ماساچوست

۱۲۸,۰۰۰ تومان ۱۲۳,۰۰۰ تومان/ مترمربع

با کاغذ دیواری سه بعدی منظره دریا به ساحل آرامش برسید.

کاغذ دیواری سه بعدی منظر دریا راهی برای ایجاد فضای آرامش بخش، زیبا و دلنشین در خانه شماست. این طرح با تنوع بی نظیری از مناظر دریایی مختلف، از ساحل های شنی و صخره ای گرفته تا غروب خورشید بر پهنه دریا میتواند هر سلیقه ای را راضی کند. تصور کنید که در خانه خود هستید و به صدای موج های خروشان و نسیم خنک دریا گوش میدهید. با تماشای منظره آرامش بخش دریا، استرس و اضطراب زندگی روزمره را ازخود دور خواهید کرد.

ویکتوریا

کاغذ دیواری سه بعدی منظره دریا برای چه فضاهایی مناسب است؟

پذیرایی: 
.
استفاده از این طرح در سالن پذیرایی، فضایی شیک و مدرنی را در سالن پذیرایی شما ایجاد میکند. و همین موضوع باعث میشود شما همیشه از دیدن فضای کلی فضا لذت ببرید.
.
شما میتوانید برای داشتن فضایی شیک و گرم از طرح های سه بعدی ساحل شنی با درختان نخل استفاده کنید.
.
همچنین میتوانید برای داشتن فضایی زیبا و آرامش بخش از طرح غروب خورشید بر پهنه دریا استفاده کنید. این طرح با به تصویر کشیدن غروب زیبای خورشید، حس زیبایی و جذابیت را به فضای شما انتقال میدهد.
اتاق خواب:
.
استفاده از رنگ های آبی و نارنجی در این طرح ها فضای آرام و عاشقانه ای را به وجود می آورد.
.
همچنین می توانید از طرح های اعماق دریا با ماهی ها و مرجان ها برای ایجاد فضایی آرامش بخش استفاده کنید.
دفاتر اداری:
.
طرح های ساحل شنی با درختان نخل برای دفاتر اداری مناسب است.


نکاتی که باید در انتخاب کاغذ دیواری سه بعدی منظره دریا در نظر داشته باشید.

متراژ فضا: اگر فضای شما کوچک است از طرح های ساده تر و با جزئیات کمتر و رنگ های روشن استفاده کنید .
نورپردازی: اگر نورپردازی فضای شما کم است، از طرح های با رنگ های روشن تر استفاده کنید.